VICE vytvořil pro Audi #Untaggable kampaň na nový model Q2

Sep. 25, 2016

audi supercar

Audi spustilo kampaň s názvem #Untaggable na nový model Q2, kterou navrhlo a provedlo Virtue Worldwide, kreativní divize VICE. Klíčovou myšlenkou je upozornit na mnohotvárnost nového modelu, který nespadá jen do jedné kategorie a je tedy „untaggable“. Kampaň zastřešuje mini film, z něhož vznikla spousta krátkých spotů pro internet evokujících různé asociace – zábavu, krásu, lásku a různé možnosti.